22 Aralık 2011 28150 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2011/2480 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Seyşeller Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar- 2011/2480 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Seyşeller Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

- 2011/2487 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen, - 2011/2487 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen, "Anadolu'da Ekonominin Desteklenmesi" Konulu Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2011/2474 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

- 2011/2490 Arazi Toplulaştırması Hakkında Karar

- 2011/2506 Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Bilimleri Fakültesi ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

- 2011/2531 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Geçici 46 ncı Maddesi Uyarınca Bedelli Askerlik Hizmetinden Yararlanma, Bedelin Ödenmesi ve Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Ekonomi Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI

- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Danışma Kurulu Üyeliklerine Yapılan Seçimlere Dair Kararlar (No: 2011/67-68-69)

- ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI

- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Seçimlere Dair Kararlar (No: 2011/70-71)

ATAMA KARARI

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliği- Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliği

- Atların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği- Atların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

- Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik- Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik

- Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Yönetmelik- Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Yönetmelik

- Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretleri Yönetmeliği- Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretleri Yönetmeliği

- Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ruam Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği- Ruam Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

- Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Van'da Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Ödenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2011/60)- Van'da Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Ödenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2011/60)

- Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/17)- Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/17)

- Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

- Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 7/12/2011 Tarihli ve 6626 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

- YARGITAY KARARI

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri