21 Aralık 2011 28149 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2011/2493 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Kredi Anlaşmasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2011/2493 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Kredi Anlaşmasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2011/2476 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar- 2011/2476 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

- 2011/2478 Ankara İli, Akyurt ve Pursaklar İlçelerinde Bulunan Bazı Alanların Uluslararası Ankara Fuar ve Gelişme Sahası Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2011/2488 Bazı İllerimizde Meydana Gelen Çeşitli Afetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek ve Tüzel Kişi Üreticilerin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Düşük Faizli Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlığa Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Afrika At Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği- Afrika At Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

- Bal Arılarının Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği- Bal Arılarının Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

- Bal Arılarının Küçük Kovan Kurdu ile Tropileaps Akarı Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği- Bal Arılarının Küçük Kovan Kurdu ile Tropileaps Akarı Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

- Durin Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği- Durin Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

- Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği- Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği

- Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik- Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik

- Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 Sayılı Kanunun Uygulanması ile İlgili Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 Sayılı Kanunun Uygulanması ile İlgili Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği (SHY M)- Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği (SHY M)

- Kırıkkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Süleyman Demirel Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

- Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2011-2013) ile İlgili 2011/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2011-2013) ile İlgili 2011/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- Türk Gıda Kodeksi Bira Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011/58)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2011 Tarihli ve 2011/100 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2011 Tarihli ve 2011/101 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2011 Tarihli ve 2011/102 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/12/2011 Tarihli ve 2011/105 Sayılı Kararı

- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri