18 Aralık 2011 28146 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 6253 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu- 6253 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

- Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri