14 Aralık 2011 28142 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2011/2514 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar- 2011/2514 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2011/2511 Van'da Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Ödenmesi Hakkında Karar

- 2011/2516 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

- 2011/2517 Suriye Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

- 2011/2518 Van İli ve Çevresinde Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Bu Yerlerde Görev Yapan Personele Tazminat ve Fiilen Fazla Çalışma Yaptırılan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Personele Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi ile Öğretim Elemanlarının Geliştirme Ödeneği Oranlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Ekonomi Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- 2011/2475 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Ait Atama Kararı

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/130)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/130)

- Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği- Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği

- Suriye Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri