11 Aralık 2011 28139 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

- YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA'nın Seçilmesine Dair Karar (No: 2011/65)

- YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA'nın Seçilmesine Dair Karar (No: 2011/66)

YÖNETMELİK

- Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği- Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri