07 Aralık 2011 28135 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

- Bilecik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN'ın Yeniden Atanmasına Dair Karar (No: 2011/59)

- Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ethem TOLGA'nın Yeniden Atanmasına Dair Karar (No: 2011/60)

- Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. A. Murat TUNCER'in Atanmasına Dair Karar (No: 2011/61)

- Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Burhanettin UYSAL'ın Yeniden Atanmasına Dair Karar (No: 2011/62)

- Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL'in Atanmasına Dair Karar (No: 2011/63)

- Yeni Kurulan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Adem ERSOY'un Atanmasına Dair Karar (No: 2011/64)

YÖNETMELİKLER

- Basın ve Enformasyon Uzmanı ve Uzman Yardımcısı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Basın ve Enformasyon Uzmanı ve Uzman Yardımcısı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Gazikent Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

- Mevlana Üniversitesi Mevlana Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/127)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/127)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/128)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/128)

- Sebze ve Meyve Ticareti ile Hal Kayıt Sistemi Hakkında Tebliğ (2011/1)- Sebze ve Meyve Ticareti ile Hal Kayıt Sistemi Hakkında Tebliğ (2011/1)

YARGI BÖLÜMÜ

- YARGITAY KARARI

- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri