29 Kasım 2011 28127 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 6249 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6249 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6251 Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6251 Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2011/2410 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Resmi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2011/2410 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Resmi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2011/2383 Ankara Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünün Adının Elmadağ Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2011/2384 Erzurum İli, Palandöken İlçesinde Bulunan Alanın 2011 Kış Olimpiyatları Atlama Kuleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2011/2385 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2011/2385 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2011/2393 2011 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Küçük Su İşleri Projesi Kapsamındaki Değirmenözü Göleti ve Sulamasının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2011/2394 Ordu İli, Gülyalı İlçesi, Turnasuyu Köyünde Bulunan Taşınmazların Ordu Üniversitesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2011/2405 İzmir İli Sınırları İçerisinde Arazi Toplulaştırması Yapılmasına İlişkin 2009/15614 sayılı Kararnamenin Eki Listenin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

- 2011/2423 2011 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Silvan I. Merhale (GAP) Projesi Kapsamındaki Silvan Barajının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2011/2424 2011 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Su Şişirme Bentleri (GAP, DAP) Projesi Kapsamındaki Şırnak-Uludere ve Ballı Barajlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2011/2425 Bazı Alanların İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesine Dahil Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

CEZANIN KALDIRILMASI KARARLARI

- Hükümlü Abdulkadir DEMİR'in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2011/57)

- Hükümlü Mehmet AKDOĞAN'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2011/58)

YÖNETMELİKLER

- 2011/2408 Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2011/2408 Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Askeri Kadroların ve Ordu Mallarının Denetimine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Askeri Kadroların ve Ordu Mallarının Denetimine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Avrasya Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/21)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/22)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/23)

- İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 52)

- Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğ (Seri No: 6)- Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğ (Seri No: 6)

KURUL KARARI

- Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15 Şubat 1977 Tarihli ve 67 sayılı Genel Kurul Kararının 79 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Genel Kurul Kararı (No: 194)- Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15 Şubat 1977 Tarihli ve 67 sayılı Genel Kurul Kararının 79 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Genel Kurul Kararı (No: 194)

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri