26 Kasım 2011 28124 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

- KURULUŞLARIN BAĞLI VE İLGİLİ OLDUKLARI BAKANLIKLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ İŞLEM

- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Maliye Bakanlığı ile İlgilendirilmesine Dair Tezkere- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Maliye Bakanlığı ile İlgilendirilmesine Dair Tezkere

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2011/2465 Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında, Bazı İl Müdürlükleri Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY'a, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- Adalet Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARLARI

- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (E:;K:)- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (E:;K:)

- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (E:;K:)- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (E:;K:)

- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (E:;K:)- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (E:;K:)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri