21 Kasım 2011 28119 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- 2011/2374 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne İbrahim ŞAHİN'in Atanması Hakkında Karar

YÖNETMELİK

- Süleyman Demirel Üniversitesi Motorlu Taşıtlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri