20 Kasım 2011 28118 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, 20-22 Kasım 2011 Tarihleri Arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Sadık YAKUT'un, Daha Sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/122)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/122)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/123)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/123)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlan

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri