Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından

Sca Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

Seri No: 2011/20

Sayı/Sıra No:

Tarih: 16.11.2011

Resmi Gazete Tarihi: 16.11.2011

Resmi Gazete Sayısı: 28114

MADDE 1 - (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2336 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan SCA Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi (Mansuroğlu Mahallesi 284/1 Sokak No: 1 Daire 205 Bayraklı/İZMİR), 30/12/2006 tarihli ve 26392 dördüncü mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelikte (94/9/AT) yer alan;

a) AT Tip İncelemesi Modülü (EK III),

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

b) Ürün Doğrulama Modülü (EK V),

c) Tipe Uygunluk Modülü (EK VI),

ç) Birim Doğrulama Modülü (EK IX),

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

d) İç Üretim Kontrolü Modülü Dosya Kabulü ile ilgili Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmeliğin (94/9/AT) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinin son paragrafı (Directive 94/9/EC Art.8.1(b) (ii)),

kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)