05 Kasım 2011 28106 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 1006 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda Boş Bulunan Bir Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2011/2285 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Arasında Türk Kara Kuvvetleri İrtibat Subayları ve ABD Kara Kuvvetleri İrtibat Subaylarına İlişkin Anlaşma Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2011/2285 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Arasında Türk Kara Kuvvetleri İrtibat Subayları ve ABD Kara Kuvvetleri İrtibat Subaylarına İlişkin Anlaşma Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2011/2357 Dışişleri Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kalkınma Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Kalkınma Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik- Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik

- İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- İzmir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2011-04)- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2011-04)

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2011/5)

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2011/6)

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2011/7)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/20)

- Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 14)

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 88)

- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri