31 Ekim 2011 28101 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği- Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği

- Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik- Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği- Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği

- Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Kafkas Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mevlana Üniversitesi Satın Alma Yönetmeliği

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik

- Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri