24 Ekim 2011 28094 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2011/2231 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar- 2011/2231 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2011/2210 Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- 2011/2223 Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında ve Kadrolarında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Karar

- 2011/2239 Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Diş Hekimliği Fakültesi ile Eczacılık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2011/2260 Muğla Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Fethiye İşletme Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2011/2276 Bazı Üniversitelere Bağlı Olarak Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Kurulması Hakkında Karar

- 2011/2277 Çanakkale Sandal Baseninin Kullanım Hakkının Çanakkale Belediyesine Devredilmesine Dair 16/11/1981 Tarihli ve 8/3862 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

- 2011/2291 Kıbrıs'a Anamur (Dragon) Çayından Boru ile Su Götürme Projesi Kapsamındaki Alaköprü Barajının İnşaatı Nedeniyle Bulundukları Yerleşim Yerlerinden Kaldırılmaları Zorunlu Bulunanların İskan Edilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

- 2011/2306 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasındaki Sürenin Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar- 2011/2306 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasındaki Sürenin Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2011/2340 2011 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Karar

YÖNETMELİKLER

- Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Mustafa Kemal Üniversitesi Taş Mozaik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri