23 Ekim 2011 28093 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2011/2233 Avrupa Topluluğu'nun Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Demonstrasyon Faaliyetleri İçin Yedinci Çerçeve Programı'na (2007-2013) Türkiye Cumhuriyeti'nin Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Mutabakat Zaptı'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Mektupların Onaylanması Hakkında Karar- 2011/2233 Avrupa Topluluğu'nun Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Demonstrasyon Faaliyetleri İçin Yedinci Çerçeve Programı'na (2007-2013) Türkiye Cumhuriyeti'nin Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Mutabakat Zaptı'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Mektupların Onaylanması Hakkında Karar

- 2011/2236 Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan, Kredi Anlaşması ve Eki Mektubun Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar- 2011/2236 Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan, Kredi Anlaşması ve Eki Mektubun Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

- 2011/2286 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye'nin ENPI Karadeniz Havzası Programı'na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2008 Yılı Finansman Anlaşmasına Ek No 1'in Onaylanması Hakkında Karar- 2011/2286 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye'nin ENPI Karadeniz Havzası Programı'na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2008 Yılı Finansman Anlaşmasına Ek No 1'in Onaylanması Hakkında Karar

- 2011/2288 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Akdedilen Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 5. Bileşeni Kapsamında IPARD Yardımı Çok Yıllı Finansman Anlaşması 2007-2010'un Onaylanması Hakkında Karar- 2011/2288 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Akdedilen Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 5. Bileşeni Kapsamında IPARD Yardımı Çok Yıllı Finansman Anlaşması 2007-2010'un Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2011/2206 Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2011/2207 Aşağı Ceyhan Aslantaş III. Merhale Projesi Kapsamındaki Erzin Dörtyol Cazibe Sulaması Ana Kanal ve Şebeke Projesi İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2011/2209 Balıkesir Marmara Güneyi-Adalar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği'ne Üye Olan Avşa Belediyesi ile Ekinlik Köyünün Adı Geçen Birliğe Katılmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında Karar

- 2011/2220 Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği'ne Üye Olan Sulusaray Belediyesinin Adı Geçen Birliğe Katılmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında Karar

- 2011/2228 İhraçcıların, Sermaye Piyasası Kurulunca Kayda Alınan, Satışı Yapılacak Sermaye Piyasası Araçlarının İhraç Değerleri Üzerinden Kurul'a Yatıracakları Ücrete İlişkin 28/7/2009 Tarihli ve 2009/15330 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2011/2228 İhraçcıların, Sermaye Piyasası Kurulunca Kayda Alınan, Satışı Yapılacak Sermaye Piyasası Araçlarının İhraç Değerleri Üzerinden Kurul'a Yatıracakları Ücrete İlişkin 28/7/2009 Tarihli ve 2009/15330 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2011/2238 Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Mühendislik Fakültesinin Adının Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2011/2243 Belkıs-Nizip Pompaj Sulaması (GAP) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2011/2245 Atıksu Arıtma Tesislerinde Kullanılan Elektrik Enerjisi Giderlerinin Bir Kısmının Geri Ödenmesine İlişkin Karar- 2011/2245 Atıksu Arıtma Tesislerinde Kullanılan Elektrik Enerjisi Giderlerinin Bir Kısmının Geri Ödenmesine İlişkin Karar

- 2011/2295 Bazı Alanların Turizm Merkezi Olarak İlanı ve İzmir Çeşme Reisdere Turizm Merkezi ile Aydın Didim Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2011/2297 Belirli Elektrikli Aletlerin İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

- 2011/2298 Seyahat Çantaları, El Çantaları ve Benzeri Mahfazaların İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

- 2011/2299 Gözlük Çerçeveleri İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

- 2011/2315 Dışişleri Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

- 2011/2316 Kocaeli İli, İzmit İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ'a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- 2011/2242 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2011/2242 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sınai, Bilimsel ve Tıbbi (SBT) Cihazlar Yönetmeliği- Sınai, Bilimsel ve Tıbbi (SBT) Cihazlar Yönetmeliği

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Üniversitesi Müze ve Kültür Miraslarının Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Pamukkale Üniversitesi Coğrafi Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Uludağ Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/11)

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri