19 Ekim 2011 28089 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

- BAŞBAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ'a, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Bankaların Üst Yönetimine Atanacakların Bildirimi, Yemin ve Mal Beyanında Bulunulması ve Karar Defterlerinin Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bankaların Üst Yönetimine Atanacakların Bildirimi, Yemin ve Mal Beyanında Bulunulması ve Karar Defterlerinin Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Danıştay Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Danıştay Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

- Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp ve Damar Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Dokuz Eylül Üniversitesi İleri Biyomedikal Ar-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Şehir Üniversitesi Enerji, Çevre ve Toplum Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Mevlana Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/9 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/10)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/9/2011 Tarihli ve 2011/81 Sayılı Kararı

- Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TPE: 2007/2)- Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TPE: 2007/2)

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri