15 Ekim 2011 28085 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği- Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği

- Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

- İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı ile İlgili Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Kararı- İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı ile İlgili Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/4, K: 2011/15 Sayılı Kararı (20/8/2008 Tarihli ve 5737 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/4, K: 2011/15 Sayılı Kararı (20/8/2008 Tarihli ve 5737 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/21 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/21 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/22 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/22 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/23 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/23 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/24 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/24 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/39, K: 2011/68 Sayılı Kararı (4/6/2008 Tarihli ve 5766 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/39, K: 2011/68 Sayılı Kararı (4/6/2008 Tarihli ve 5766 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/93, K: 2011/73 Sayılı Kararı (8/6/1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/93, K: 2011/73 Sayılı Kararı (8/6/1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/50, K: 2011/89 Sayılı Kararı (10/10/1984 Tarihli ve 3056 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 18/5/1987 Tarihli ve 281 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/50, K: 2011/89 Sayılı Kararı (10/10/1984 Tarihli ve 3056 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 18/5/1987 Tarihli ve 281 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/9, K: 2011/109 Sayılı Kararı (12/4/2000 Tarihli ve 4562 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/9, K: 2011/109 Sayılı Kararı (12/4/2000 Tarihli ve 4562 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/52, K: 2011/113 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/52, K: 2011/113 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri