05 Ekim 2011 28075 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2011/2215 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

- 2011/2230 Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesine Tahsis Edilen Sermayenin 40.000.000 (Kırkmilyon) TL'ye Çıkarılması Hakkında Karar

- 2011/2249 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar- 2011/2249 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

- 2011/2254 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin 1 inci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2011/2254 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin 1 inci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Ulaştırma Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Ekonomi Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Dicle Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Dicle Üniversitesi Kongre ve Turizm İşletmeciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞ

- İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 42)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/10954;K: 2011/11235)- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/10954;K: 2011/11235)

- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/18868;K: 2011/7869)- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/18868;K: 2011/7869)

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri