30 Eylül 2011 28070 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

- 2011/2218 Japonya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Abdurrahman BİLGİÇ'in Merkeze Atanması Hakkında Karar

YÖNETMELİK

- 2011/2216 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2011/2216 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi

- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

- Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/43)

- 2010/4 Sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/2)- 2010/4 Sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/2)

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri