24 Eylül 2011 28064 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Patates Halka Çürüklüğü Hastalığı ile Mücadele Hakkında Yönetmelik- Patates Halka Çürüklüğü Hastalığı ile Mücadele Hakkında Yönetmelik

- Patates ve Domateste Bakteriyel Solgunluk ve Patateste Kahverengi Çürüklük Hastalığı ile Mücadele Hakkında Yönetmelik- Patates ve Domateste Bakteriyel Solgunluk ve Patateste Kahverengi Çürüklük Hastalığı ile Mücadele Hakkında Yönetmelik

- Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik- Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik

- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Kayıt-Kabul İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Rize Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- 2007/5 Sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/15)- 2007/5 Sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/15)

- İstanbul Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği, İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği ile Orta Anadolu Çimento ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin Unvanlarının Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2011/16)- İstanbul Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği, İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği ile Orta Anadolu Çimento ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin Unvanlarının Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2011/16)

- 2011 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2011 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri