07 Eylül 2011 28047 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2011/2178 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

- 2011/2191 Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY'a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Aile ve Sosyal Politikalar, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

- TEŞKİLATTA DEĞİŞİKLİK KARARI

- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Dış Temsilcilik Niteliği Taşımayan Geçici Yurtdışı Teşkilatı Olarak 10 Yıllık Proje Süresiyle Sınırlı Olacak Şekilde, Teşkilat Merkezi Lefkoşa Olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Proje Müdürlüğü ve Bu Proje Müdürlüğü Bünyesinde 8 Adet Başmühendislik Kurulması Hakkında Karar

SINIR TESPİT KARARLARI

- Sınır Tespitine Dair Kararlar

YÖNETMELİK

- 2011/2177 Erat Sevkıyat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2011/2177 Erat Sevkıyat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- 2011 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2011 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri