06 Eylül 2011 28046 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

- Sakarya Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGELER

- İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2011/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2011/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2011/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2011/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- Yerli Ürün Kullanılması ile İlgili 2011/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Yerli Ürün Kullanılması ile İlgili 2011/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri