23 Ağustos 2011 28034 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2011/2069 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar- 2011/2069 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

- 2011/2085 Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- 2011/2086 Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

- 2011/2104 Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Ankara İlinde Ankara Sağlık Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2011/2105 İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mimarlık Fakültesi Kurulması ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Adının Mühendislik Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2011/2143 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar- 2011/2143 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Anamur Liman Yönetmeliği- Anamur Liman Yönetmeliği

- İskenderun Liman Yönetmeliği- İskenderun Liman Yönetmeliği

- Karataş Liman Yönetmeliği- Karataş Liman Yönetmeliği

- Mersin Liman Yönetmeliği- Mersin Liman Yönetmeliği

- Taşucu Liman Yönetmeliği- Taşucu Liman Yönetmeliği

- Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik- Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik- Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

- Batman Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/4185;K: 2011/4686)- Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/4185;K: 2011/4686)

- Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/4184;K: 2011/4687)- Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/4184;K: 2011/4687)

- Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/8434;K: 2011/8141 )- Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/8434;K: 2011/8141 )

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri