18 Ağustos 2011 28029 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2011/2091 6191 Sayılı Kanun Kapsamında İhdas Edilen Araştırmacı Unvanlı Kadroların Tahsisine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

- 2011/2097 Bafra Ovası Sulaması Projesi (YHGP) Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2011/2098 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Erzincan Belediyesinin İşbirliğinde Yürütülen "Taksim Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi" Kapsamında Bazı Taşınmazların Erzincan Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2011/2099 Aşağı Çekerek I. Merhale Projesi (YHGP) Kapsamındaki Çekerek (Süreyyabey) Barajının Yapımı Amacıyla Bazı Güzergah ve Alanlarda Bulunan Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2011/2106 Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar

- 2011/2107 Saraydüzü Barajının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Milli Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

- Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/107)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/107)

- Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/35)

- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

- Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (2012-2023) ile İlgili Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun 9/8/2011 Tarihli ve 2011/1 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/12020;K: 2011/12786)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/12020;K: 2011/12786)

- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/12389;K: 2011/12160)- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/12389;K: 2011/12160)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri