10 Ağustos 2011 28021 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'a, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çankırı Karatekin Üniversitesi Avrasya Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Gelişim Üniversitesi Ana Yönetmeliği

- Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Tunceli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Tunceli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri