30 Temmuz 2011 28010 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Alım ve Satım Yönetmeliği- Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Alım ve Satım Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20341 ;K: 2011/10152 )- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20341 ;K: 2011/10152 )

- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/16455 ;K: 2011/871 )- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/16455 ;K: 2011/871 )

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/3358 ;K: 2011/6983 )- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/3358 ;K: 2011/6983 )

- Yargıtay 19. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/9427 ;K: 2011/4922 )- Yargıtay 19. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/9427 ;K: 2011/4922 )

- Yargıtay 19. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/4011 ;K: 2011/6077 )- Yargıtay 19. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/4011 ;K: 2011/6077 )

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri