Milli Savunma Bakanlığından

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Sivil Memurlara Sicil Raporu vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 15.07.2011

Resmi Gazete Sayısı: 27995

MADDE 1 - 4/1/1980 tarihli ve 16859 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Sivil Memurlara Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanı yürütür.