09 Temmuz 2011 27989 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 996 Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5 Eylül 2011 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL Harekatına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/95)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/95)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/96)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/96)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/97)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/97)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/98)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/98)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/99)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/99)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/1 (Değişik İşler), K: 2011/2 Sayılı Kararı (Anayasa Mahkemesinin E: 2007/1, K: 2009/4 Sayılı Kararı ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/1 (Değişik İşler), K: 2011/2 Sayılı Kararı (Anayasa Mahkemesinin E: 2007/1, K: 2009/4 Sayılı Kararı ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/12 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/12 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/13 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/13 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/81, K: 2011/78 Sayılı Kararı (8/6/1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 16/6/2010 Tarihli ve 5997 Sayılı Kanun ile İlgili- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/81, K: 2011/78 Sayılı Kararı (8/6/1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 16/6/2010 Tarihli ve 5997 Sayılı Kanun ile İlgili

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri