08 Temmuz 2011 27988 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

- KURULUŞLARIN BAĞLI VE İLGİLİ OLDUKLARI BAKANLIKLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ İŞLEM

- Bazı Kuruluşların Bağlı ve İlgili Oldukları Bakanlıkların Değiştirilmesine Dair Tezkere- Bazı Kuruluşların Bağlı ve İlgili Oldukları Bakanlıkların Değiştirilmesine Dair Tezkere

CEZANIN KALDIRILMASI KARARI

- Hükümlü Burçay KURŞUNLU'nun Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (2011/47)

YÖNETMELİKLER

- Türkiye İş Kurumu Sicil Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye İş Kurumu Sicil Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Bilkent Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gedik Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

GENELGE

- Görev Dağılımı ile İlgili 2011/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Görev Dağılımı ile İlgili 2011/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri