07 Temmuz 2011 27987 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Ankara Üniversitesi Üreme Sağlığı, Teşhis, Tedavi, Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Gazi Üniversitesi Ortadoğu ve Orta Asya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Kırıkkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Marmara Üniversitesine Ait Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelikler

- Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yalova Üniversitesi Yabancı Dil ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yalova Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2011 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2011 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

- 2011 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2011 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2011Yılı Mayıs Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2011Yılı Mayıs Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2 Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/20342;K: 2011/9075)- Yargıtay 2 Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/20342;K: 2011/9075)

- Yargıtay 2 Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/20333;K: 2011/9356)- Yargıtay 2 Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/20333;K: 2011/9356)

- Yargıtay 2 Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/20331;K: 2011/9444)- Yargıtay 2 Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/20331;K: 2011/9444)

- Yargıtay 18 Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2011/4594;K: 2011/6804)- Yargıtay 18 Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2011/4594;K: 2011/6804)

- Yargıtay 18 Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2011/4595;K: 2011/6805)- Yargıtay 18 Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2011/4595;K: 2011/6805)

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri