02 Temmuz 2011 27982 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2011/1853 Tarımsal Ürün Alım ve Satımı Konusunda Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine Dair Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2011/1884 Dışişleri Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

- 2011/1886 GAP Silvan 1. Merhale Projesi Kapsamındaki Pamukçay Barajının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2011/1898 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar- 2011/1898 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

- 2011/1922 Umuma Mahsus Pasaport Hamili Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Türkiye'ye Yapacakları Seyahatlerinde, Vizesiz Kalış Sürelerinin 31 Aralık 2011 Tarihine Kadar Tek Taraflı Olarak 60 Güne Çıkarılması Hakkında Karar- 2011/1922 Umuma Mahsus Pasaport Hamili Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Türkiye'ye Yapacakları Seyahatlerinde, Vizesiz Kalış Sürelerinin 31 Aralık 2011 Tarihine Kadar Tek Taraflı Olarak 60 Güne Çıkarılması Hakkında Karar

- 2011/2000 Su Şişirme Bentleri Projesi Kapsamındaki Hakkari-Beyyurdu ve Aslandağ Barajları İnşaatı İşinde Sözleşme Bedelinin %35'i Kadar İş Artışına İzin Verilmesine İlişkin Karar

- 2011/2001 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1970 ve 1973 Sayılı Kararları Çerçevesinde Hazırlanan Karar- 2011/2001 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1970 ve 1973 Sayılı Kararları Çerçevesinde Hazırlanan Karar

- 2011/2002 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2011/2002 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2011/2004 Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2011 Yılı Yaş Çay Ürünü Fark Ödemesi Desteğine Dair Karar- 2011/2004 Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2011 Yılı Yaş Çay Ürünü Fark Ödemesi Desteğine Dair Karar

- 2011/2014 Cam Eşya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

- 2011/2019 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

- 2011/2020 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- 2011/2015 Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Salim Levent ŞAHİNKAYA'nın Merkeze Atanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ- İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ

- Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İthalat: 2011/15)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri