01 Temmuz 2011 27981 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- Tek Sağlık Stratejisi Planlaması ve Ekonomik Analizi İçin Kurumsal Kapasite Güçlendirme Projesi ile İlgili IDF Hibesi Hakkında Anlaşma- Tek Sağlık Stratejisi Planlaması ve Ekonomik Analizi İçin Kurumsal Kapasite Güçlendirme Projesi ile İlgili IDF Hibesi Hakkında Anlaşma

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2011/1933 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, Merkez Teşkilatında 11 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması ve Mevcut Şube Müdürlükleri ile Yeni Kurulan Şube Müdürlüklerinin Bağlantılarının Düzenlenmesi, Taşra Teşkilatında Yer Alan Bölge Müdürlüklerine Bağlı Olarak 102 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1934 Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Bünyesinde 1 Adet Daire Başkanlığı ile 3 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1982 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Bünyesinde; Bitkisel Üretim Müdürlüğü, Personel ve İdari İşler Müdürlüğü ile Halkla İlişkiler ve Pazarlama Müdürlüğünün Kurulması, Mevcut Bağ Bahçe Kültürleri Müdürlüğü, Tarla Kültürleri Müdürlüğü, Atölyeler Müdürlüğü ile Personel Eğitim Müdürlüğünün Kapatılması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- 2011/2007 Rekabet Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Metin TOPRAK'ın Atanması Hakkında Karar

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

SINIR TESPİT KARARI

- Sınır Tespitine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- 2011/1985 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2011/1985 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 2011/2011 Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbi Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- 2011/2011 Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbi Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Jandarma Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Jandarma Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/6/2011 Tarihli ve 2011/58 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/6/2011 Tarihli ve 2011/60 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/6/2011 Tarihli ve 2011/63 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/6/2011 Tarihli ve 2011/65 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri