28 Haziran 2011 27978 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Adıyaman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Tıbbı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Hakkari Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/1 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/1 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/9 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/9 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/45, K: 2011/32 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (4/6/2009 Tarihli ve 5903 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/45, K: 2011/32 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (4/6/2009 Tarihli ve 5903 Sayılı Kanun ile İlgili)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri