24 Haziran 2011 27974 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği

- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği

- Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Burs Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Şifa Üniversitesi Bornova Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- YARGI BÖLÜMÜ

- YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 23/6/2011 Tarihli ve 1071 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri