23 Haziran 2011 27973 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

- YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

- Gümüşhane İli Merkez İlçesi Arzular Beldesinin İsminin "Arzularkabaköy" Olarak Değiştirilmesine Dair Karar

YÖNETMELİK

- Sakarya Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

- YARGITAY KARARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

- YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 22/6/2011 Tarihli ve 1070 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri