19 Haziran 2011 27969 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2011/1823 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2011/1823 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2011/1851 Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan, Kredi Anlaşması ve Eki Mektubun Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar- 2011/1851 Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan, Kredi Anlaşması ve Eki Mektubun Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği- Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği

- Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik- Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik

- Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretme Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelik- Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretme Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelik

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri