17 Haziran 2011 27967 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dışişleri Bakanlığı Merkez Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Dışişleri Bakanlığı Merkez Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gazikent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Yapı Malzemeleri İçin Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2011-11)- Yapı Malzemeleri İçin Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2011-11)

- Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği- Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği

- Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği- Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği

DÜZELTME

- Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ile İlgili- Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ile İlgili

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri