02 Haziran 2011 27952 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2011/1803 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2011/1803 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2011/1808 Organize Sanayi Bölgelerindeki Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkında Karar- 2011/1808 Organize Sanayi Bölgelerindeki Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkında Karar

YÖNETMELİK

- Gemi Acenteleri Yönetmeliği- Gemi Acenteleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/87)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/87)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/9)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/10)

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/5/2011 Tarihli ve 4232 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/5/2011 Tarihli ve 4232 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/24, K: 2011/25 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (31/8/1956 Tarihli ve 6831, 21/6/1987 Tarihli ve 3402 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 15/1/2009 Tarihli ve 5831 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/24, K: 2011/25 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (31/8/1956 Tarihli ve 6831, 21/6/1987 Tarihli ve 3402 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 15/1/2009 Tarihli ve 5831 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/30, K: 2011/26 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (12/4/2000 Tarihli ve 4562, 29/6/2001 Tarihli ve 4706 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 18/2/2009 Tarihli ve 5838 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/30, K: 2011/26 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (12/4/2000 Tarihli ve 4562, 29/6/2001 Tarihli ve 4706 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 18/2/2009 Tarihli ve 5838 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/31, K: 2011/27 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (21/6/1987 Tarihli ve 3402 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 25/2/2009 Tarihli ve 5841 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/31, K: 2011/27 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (21/6/1987 Tarihli ve 3402 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 25/2/2009 Tarihli ve 5841 Sayılı Kanun ile İlgili)

- YARGITAY KARARI

- Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 12/5/2011 Tarihli ve 2011/1 Sayılı Kararı- Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 12/5/2011 Tarihli ve 2011/1 Sayılı Kararı

DÜZELTME

- 15/4/2011 Tarihli ve 2011/1708 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili)

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri