20 Mayıs 2011 27939 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği- Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği

- Dokuz Eylül Üniversitesi Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Mustafa Kemal Üniversitesi Teknoloji ve Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Süleyman Demirel Üniversitesi Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Süleyman Demirel Üniversitesi Arama Kurtarma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

ANA STATÜ

- Türkiye Hokey Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü- Türkiye Hokey Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

TEBLİĞ

- 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/7)- 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/7)

YARGI BÖLÜMÜ

- YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 14/5/2011 Tarihli ve 705 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri