18 Mayıs 2011 27938 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Bitlis Eren Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Gümüşhane Üniversitesi Organik Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARI

- 2010 Ürün Yılında Sözleşme Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/4/2011 Tarihli ve 6277 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri