15 Mayıs 2011 27935 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/77)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/77)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/78)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/78)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri