14 Mayıs 2011 27934 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2011/1763 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2011/1763 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2011/1764 Polis Akademisi Başkanlığına Bağlı Olarak Ankara Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü ile Bu Müdürlüğe Bağlı Olarak (6) Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1765 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintiler Hakkındaki Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2011/1765 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintiler Hakkındaki Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2011/1766 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/103, K: 2010/118 Sayılı Kararı (21/7/1953 Tarihli ve 6183 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/103, K: 2010/118 Sayılı Kararı (21/7/1953 Tarihli ve 6183 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/96, K: 2011/3 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/96, K: 2011/3 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/39, K: 2011/23 Sayılı Kararı (4/6/2008 Tarihli ve 5766 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/39, K: 2011/23 Sayılı Kararı (4/6/2008 Tarihli ve 5766 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/42, K: 2011/26 Sayılı Kararı (26/5/1981 Tarihli ve 2654 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4/12/1985 Tarihli ve 3239 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/42, K: 2011/26 Sayılı Kararı (26/5/1981 Tarihli ve 2654 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4/12/1985 Tarihli ve 3239 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/83, K: 2011/29 Sayılı Kararı (21/7/1953 Tarihli ve 6183 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/83, K: 2011/29 Sayılı Kararı (21/7/1953 Tarihli ve 6183 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/5, K: 2011/31 Sayılı Kararı (4/1/1961 Tarihli ve 213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 2/5/1995 Tarihli ve 4108 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/5, K: 2011/31 Sayılı Kararı (4/1/1961 Tarihli ve 213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 2/5/1995 Tarihli ve 4108 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/58, K: 2011/37 Sayılı Kararı (4/1/1961 Tarihli ve 213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 22/7/1998 Tarihli ve 4369 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/58, K: 2011/37 Sayılı Kararı (4/1/1961 Tarihli ve 213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 22/7/1998 Tarihli ve 4369 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/51, K: 2011/46 Sayılı Kararı (12/3/1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 7/5/2008 Tarihli ve 5761 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/51, K: 2011/46 Sayılı Kararı (12/3/1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 7/5/2008 Tarihli ve 5761 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/90, K: 2011/47 Sayılı Kararı (20/2/2001 Tarihli ve 4628 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/90, K: 2011/47 Sayılı Kararı (20/2/2001 Tarihli ve 4628 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/106, K: 2011/55 Sayılı Kararı (4/6/1937 Tarihli ve 3201 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/4/2001 Tarihli ve 4638 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/106, K: 2011/55 Sayılı Kararı (4/6/1937 Tarihli ve 3201 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/4/2001 Tarihli ve 4638 Sayılı Kanun ile İlgili)

İLANLAR

- a - Yargı İlanı

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri