13 Mayıs 2011 27933 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2011/1762 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2011/1762 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2011/1768 Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Yaş Çay Ürünü Fark Ödemesi Desteğine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2011/1768 Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Yaş Çay Ürünü Fark Ödemesi Desteğine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği- Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği

- Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kırklareli Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Gedik Üniversitesi Ana Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 85)

- Su Yapıları Denetim Hizmetleri Uygulama Genel Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ- Su Yapıları Denetim Hizmetleri Uygulama Genel Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

- Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları- Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

- Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar- Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar

İLANLAR

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri