Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik Kapsamında Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat Denetimine Dair Tebliğ

Seri No: ÖSGM/2011-6

Sayı/Sıra No:

Tarih: 11.05.2011

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2011

Resmi Gazete Sayısı: 27931

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında ithalat denetimine tabi tutulacak ölçü ve ölçü aletlerinin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu belirlemektir.

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında bulunan ve Bakanlığımızca mevzuatları hazırlanan ekli listedeki ithalat denetimine tabi tutulacak ölçü ve ölçü aletlerinin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 12 nci maddesi ve 19/2/2011 tarihli ve 27851 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Gümrük tarife istatistik pozisyonu listesi

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

MADDE 4 - (1) Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik kapsamında ithalat denetimine tabi tutulacak ölçü ve ölçü aletlerinin GTİP listesi Ek'te verilmiştir.

Yürürlük

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

http://www.mevzuatlar.com/docs/2011/110511003Ek01.doc