05 Mayıs 2011 27925 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Erzincan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Maltepe Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)- Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/75)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/75)

KURUL KARARI

- Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2011-2014 ile Türkiye Makina Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2011-2014'ün Kabulüne İlişkin 2011/10 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı- Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2011-2014 ile Türkiye Makina Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2011-2014'ün Kabulüne İlişkin 2011/10 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri