Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı

Karar Numarası: 2011/72

Karar Tarihi:

Resmi Gazete Tarihi: 28.04.2011

Resmi Gazete Sayısı: 27918

Özü: Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.

Karar No : 2011/72

İşyeri : Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Sahil Kennedy Cad. Liman Sok.

Zeytinburnu/İSTANBUL

SGK. Sicil No. : 1060964.034

Tespiti İsteyen : Liman-İş Sendikası

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

İnceleme : Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'de Bakanlığımızca yapılan incelemede; söz konusu şirketin Zeytinburnu Limanı içerisinde bulunan işyerinde, Karadenize kıyısı bulunan ülkelerden ticaret amacıyla gelen yolcuların ticari mallarının yüklenmesi, ayrıca İstanbul Valiliğinin 2005 yılında vermiş olduğu karar doğrultusunda, İstanbul Boğazından geçiş yapan gemilerle temasını sağlamak üzere söz konusu limanda bulunan ve acentelere ait olan teknelere, talep etmeleri halinde, İstanbul Liman Başkanlığına kayıtlı tüm acente ve teknelere, palamar ve barınma hizmetlerinin verildiği ve bu nedenle İşkolları Tüzüğü'nün 22 sıra numaralı "Ardiye ve antrepoculuk" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 22 sıra numaralı "Ardiye ve antrepoculuk" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.