Çevre ve Orman Bakanlığından

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2011

Resmi Gazete Sayısı: 27914

MADDE 1 - 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

"GEÇİCİ MADDE 8 - Bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden önce çevre izni almış olanlar, ekli sektör tablolarında belirtilen renk parametresi deşarj standartlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren oniki ay içerisinde sağlarlar. Bu madde kapsamında renk parametresi deşarj standartlarını sağlayanların, çevre izinlerinin yenilenmesine gerek yoktur."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 5.2, Tablo 5.5, Tablo 5.6, Tablo 5.8, Tablo 6.1, Tablo 6.2, Tablo 6.3, Tablo 6.4, Tablo 7.1, Tablo 7.5, Tablo 10.1, Tablo 10.2, Tablo 10.3, Tablo 10.4, Tablo 10.5, Tablo 10.6, Tablo 10.7, Tablo 11.3, Tablo 12, Tablo 13.1, Tablo 13.2, Tablo 13.3, Tablo 13.4, Tablo 13.5, Tablo 13.6, Tablo 13.8, Tablo 13.9, Tablo 13.10, Tablo 13.11, Tablo 14.4, Tablo 14.5, Tablo 14.12, Tablo 15.6, Tablo 15.14, Tablo 18.2, Tablo 19, Tablo 20.6 ve Tablo 20.8'e aşağıdaki renk parametre ve standartları eklenmiştir.

|------------------------------+---------------+--------------------+---------------------|
|PARAMETRE           | BİRİM     |KOMPOZİT NUMUNE   |KOMPOZİT NUMUNE   |
|               |        |2 SAATLİK      | 24 SAATLİK     |
|------------------------------+---------------+--------------------+---------------------|
|Renk             |(Pt-Co)    |280         |260         |
|------------------------------+---------------+--------------------+---------------------|

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin eki Tablo 12'de yer alan Toplam Kjeldahl-Azotu parametresinin standardı aşağıdaki şekilde değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir.

|------------------------------+---------------+--------------------+---------------------|
|PARAMETRE           |BİRİM     |KOMPOZİT NUMUNE2  |KOMPOZİTNUMUNE24   |
|               |        |SAATLİK       |SAATLİK       |
|------------------------------+---------------+--------------------+---------------------|
|TOPLAM KJELDAHL-AZOTU (*)   |(mg/L)     |120         |90          |
|TOPLAM KJELDAHL-AZOTU (**)  |(mg/L)     | 60         |45          |
|------------------------------+---------------+--------------------+---------------------|


"(*) Büyükbaş hayvan derisi işleyen endüstriler

(**) Küçükbaş hayvan derisi işleyen endüstriler ile atıksularının miktarca %20-65'i deri sektöründen kaynaklanan karışık endüstriler için uygulanır."

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin eki Tablo 19'da yer alan Toplam Kjeldahl- Azotu parametresi için tabloya aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

|------------------------------+---------------+--------------------+---------------------|
|PARAMETRE           |BİRİM     |KOMPOZİT NUMUNE 2  |KOMPOZİTNUMUNE24   |
|               |        |SAATLİK       |SAATLİK       |
|------------------------------+---------------+--------------------+---------------------|
|TOPLAM KJELDAHL-AZOTU (*)   |(mg/L)     |20         |15          |
|------------------------------+---------------+--------------------+---------------------|

"(*) Atıksularının miktarca %20'sinden fazlası deri sektöründen kaynaklanan Karışık Endüstriler için Tablo 12'de yer alan TKN parametreleri uygulanır."

MADDE 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.