19 Nisan 2011 27910 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Yaş Sınırı Nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılan veya Ayrılacak Olan Uzman Erbaşların Milli Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Kadrolarında Devlet Memuru Olarak İstihdamına Dair Yönetmelik- Yaş Sınırı Nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılan veya Ayrılacak Olan Uzman Erbaşların Milli Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Kadrolarında Devlet Memuru Olarak İstihdamına Dair Yönetmelik

- Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- At Yarışları Yönetmeliği- At Yarışları Yönetmeliği

- At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliği- At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliği

- Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelik- Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelik

- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Piri Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Piri Reis Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜ

- Türkiye Triatlon Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü- Türkiye Triatlon Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

TEBLİĞLER

- Basınçlı Gaz Tüplerinin Periyodik Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ (No: SGM-2011/4)

- Mecburi Standardların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2011/08)

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2011/09)

- Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/37)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2 Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/15094 ;K: 2011/4618 )- Yargıtay 2 Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/15094 ;K: 2011/4618 )

- Yargıtay 2 Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/15095 ;K: 2011/4530 )- Yargıtay 2 Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/15095 ;K: 2011/4530 )

- Yargıtay 2 Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/15096;K: 2011/4679)- Yargıtay 2 Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/15096;K: 2011/4679)

- Yargıtay 2 Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/15104;K: 2011/4651 )- Yargıtay 2 Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/15104;K: 2011/4651 )

- Yargıtay 2 Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/12408 ;K: 2011/1723)- Yargıtay 2 Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/12408 ;K: 2011/1723)

- Yargıtay 2 Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/213;K: 2011/2746)- Yargıtay 2 Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/213;K: 2011/2746)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri