17 Nisan 2011 27908 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Arasında İmzalanan (Dördüncü İhracat Finansmanı Aracılık Projesi Ek Finansmanı) ile İlgili Garanti, Kredi Anlaşması ve Ek Mektuplar- Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Arasında İmzalanan (Dördüncü İhracat Finansmanı Aracılık Projesi Ek Finansmanı) ile İlgili Garanti, Kredi Anlaşması ve Ek Mektuplar

YÖNETMELİKLER

- Doğuş Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Özyeğin Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/57)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/57)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/62)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/62)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/63)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/63)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/64)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/64)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/65)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/65)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri