15 Nisan 2011 27906 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2011/1504 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmaya Ek Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar- 2011/1504 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmaya Ek Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2011/1587 Türkiye İstatistik Kurumunda Konut ve Nüfus Araştırması ile Ulusal Adres Veri Tabanının Kontrolü Çalışmasında Geçici Personel ve Kurum Dışından Kamu Personeli Çalıştırılmasının Usul ve Esaslarının Belirlenmesi ve Ödenecek Ücretlere Dair Karar

- 2011/1589 Zirve Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Tıp Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1590 Zirve Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1591 Zirve Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Diş Hekimliği Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1592 Bazı Alanların Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Karar

- 2011/1595 Bazı Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Kurulması Hakkında Karar

- 2011/1657 Dışişleri Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

- DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Danıştay Üyeliğine, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Eski Genel Müdürü Dr. Hasan GÜL'ün Seçilmesine Dair Karar (No: 2011/27)

- ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

- Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, Üye Serruh KALELİ'nin Seçilmesine Dair Karar

ATAMA KARARLARI

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Peyami BATTAL'ın Atanmasına Dair Karar

- 2011/1676 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına (Guvernörlüğüne) Doç. Dr. Erdem BAŞÇI'nın Atanmasına Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Erzincan Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/56)- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/56)

- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/56)- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/59)

- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/56)- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/60)

- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/56)- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/61)

- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/56)- İşkolu Tespit Kararları (No: 2011/66)

- Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Sahibi İmalatçı-İhracatçıların Listesi

- Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 2)- Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 2)

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri